Vi tänker på miljön

- Det som vi gör i dagsläget ska inte komma att påverka kommande generationers levande.

Miljö

Stålfreds arbetar enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001
Vi på Stålfreds arbetar för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan.



"Vi arbetar ständigt för att minska vår negativa miljöpåverkan."
<