Tidigare projekt

Exempel på kunder vi jobbar med:

Kommun, Stockholms Stad, SISAB- dagis samt skolor, MICASA- ålderdomshem.
Företag/industri, Volvo Truck Center, Stockholms Hamnar, Överskottsbolaget, Peab, Sodexo,
Skanska, Frijo, Strabag, Otera-Ratel, HSB, OKQ8, Riksbyggen.
Fastighetsbolag, Wallenstam, Einar Mattson.
Föreningar/Samfälldigheter.
BRF Granen Märsta- Gårdsrenovering, vägar och lekplats.
BRF Professorn Globen- Gårdsrenovering, vägar och övriga ytor.

<